Vergessene Orte - Großhennersdorf
Zapomenutá místa - Großhennersdorf

Česko-německý workshop / Deutsch-tschechischer Workshop

DE:
Im Oktober 2018 fand in Großhennersdorf ein viertägiger deutsch-tschechischer Workshop statt. 16 begeisterte und in der regionalen Geschichte interessierte Menschen haben daran teilgenommen. Sie trafen sich in kleinen Gruppen mit verschiedenen Zeitzeugen. Diese waren Grundlage für vier entstandene Kurzfilme zu den "vergessenen Orten" rund um Großhennersdorf, bzw. sein Ortsteil Schönbrunn.
Der Workshop wurde von Hillerschen Villa und Lužický horský spolek (CZ/Nový Bor) organisiert, gefördert wurde er vom Deutsch-tschechischen Zukunftfonds und der Stadt Herrnhut.
An den ehemaligen Plätzen dieser „vergessenen Orte“ wurden kleine Tafeln mit QR-Codes platziert, unter denen man die Filme anschauen kann. Ebenso können Sie sich die Filme auch hier ansehen.CZ:
V říjnu 2018 proběhl v Großhennersdorfu u Žitavy čtyřdenní česko-německý workshop, na kterém se sešlo 16 účastníků zajímajících se o historii zdejšího kraje. Během akce se malé pracovní skupinky setkaly s pamětníky a vytvořily krátké filmy ke čtyřem „zapomenutým místům“ v okolí Großhennersdorfu, resp. jeho části Schönbrunn.
Workshop byl realizován žitavskou organizací Hillersche Villa a Lužickým horským spolkem, finančně byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a městem Herrnhut.
Na místa byly v terénu umístěny cedulky s QR-kódy, pod kterými lze filmy shlédnout. Stejně tak si je můžete prohlédnou i níže.


Allgemeine Infos – Tafel in  im Zentrum von Großhennersdorf / Obecné informace – tabulka v centru Großhennersdorfu

Film hier/zde  (0:56)

1) Großer Berg / Velký kopec
DE: Bis 1957 Berggaststätte, danach bis 1989 Kinderferienlager. Nach 1999 Sanierung und Rekonstruktion der Bergbaude.

CZ: Do roku 1957 byl objekt využíván jako restaurace, poté do roku 1989 pro dětské tábory. Po roce 1999 rekonstrukce budovy.

Film hier/zde (3:14)

------------------------------------

2. Waldhäusel / Lesní domek
DE: In den 1870er Jahren vermutlich als Unterkunft für Forstarbeiter errichtet. Gegen 1890 auch Einkehrhaus. Seit 1935 Treffpunkt der „Jungmädels“, nach Kriegsende zerstört.

CZ: Postaven v 70. letech 19. stol. zřejmě jako zázemí pro lesní dělníky. Kolem r. 1890 zde byla též hospoda. Po r. 1935 se zde setkávaly mladé členky nacistického Svazu německých dívek, po válce byl dům zničen.

Film hier/zde (4:39)

------------------------------------

3. Kreuzschule / Církevní škola
DE: Nutzung als Wohnhaus und Schule. Ab 1927 durch katholische Landjugend, ab 1933 „Jungvolk – Stammschule“, mit Kriegsende niedergebrannt und verfallen.

CZ: Od roku 1927 budova sloužila místním katolíkům, po roce 1933 jako škola pro mladé členy Hitlerjugend. Na konci války objekt vyhořel.

Film hier/zde (4:16)

------------------------------------

4. Pfeifer-Windmühle / Pfeiferův větrný mlýn
DE: 1771–72 errichtet. Nach 2. Weltkrieg teilweise Wiederaufbau. 24.12.1963 starke Beschädigung durch Sturm, anschließend Abbruch der Windmühle.

CZ: Mlýn, postavený v letech 1771–72, byl po 2. světové válce částečně obnoven. 24. 12. 1963 budovu silně poškodila vichřice, po níž byl zbytek objektu stržen.

Film hier/zde (2:51)

2022 - Zapomenutá místa - Polevsko
2021 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf
2019 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko
2017 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko