Alpenverein

Sektion Zittau - Místní skupina Lužický horský spolek


Ortlergruppe
Pohled z Ortleru (3905) na Monte Zebru (3735) a Königspitze (3851)
Südtirol, Itálie

 

Členství v DAV Zittau
Ortsgruppe LHS


Členské poplatky platné od 1. 1. 2020:    
 
   
  členské skupiny   roční poplatek
  A - Člen dospělý 25–69 let 66,00 €
  B - Člen manžel/ka, partner/ka, senioři od 70 let 39,00 €
  Rodina A+B člen/ + děti/mládež do 18 let 105,00 €
  C - Člen hostující člen 20,00 €
  D - Člen junioři 19–24 let 39,00 €
  K/J - Člen děti/mládež do 18 let 39,00 €
 

   
  Vstupní poplatky pouze pro nové členy LHS-DAV:    
 
   
  členské skupiny   poplatek
  A - Člen   15,00 €
  B - Člen   10,00 €
  Rodina   25,00 €
  C - Člen   10,00 €
  D - Člen   10,00 €
  K/J - Člen   10,00 €
 
   
  Žádost o členství v DAV sekce Zittau Stanovy DAV sekce Zittau  

Alpenverein

9. května 1869 byl založen Německý alpský spolek (DAV), jako "vzdělávací horolezecké sdružení" a jeho zakladatelé ještě nic netušili o dlouhodobé úspěšnosti své myšlenky. Dnes má Německý alpský spolek více jak 1 050 000 členů a je největším horolezeckým sportovním svazem na světě a jedna z největších sportovních a ekologických organizací v Německu.
Podobně tomu je také u Rakouského alpského spolku (OeAV), který byl založen již v roce 1862 a stal se nejstarším alpským spolkem v pevninské Evropě. Se svými více jak 500 000 členy jde o největší sportovní organizaci v Rakousku. Liechtensteiner Alpenverein byl založen v roce 1909 a združuje přes 2600 členů a Alpenverein Südtirol vznikl v roce 1946 a nyní sdružuje více jak 60 tisíc členů. V době od spojení obou alpských spolků (DAV a OeAV do DÖAV) v roce 1873 až do roku 1938, bylo na uzemí Německa, Rakouska a Československa více jak 400 sekcí. V současnosti mají DAV 355, OeAV 196 sekcí a AVS 33 sekcí.
Tyto organizace jsou veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, vysokohorskou turistiku, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další. Významnou oblast práce AV představuje udržování jeho 567 horských chat a péče o síť alpských chodníků a stezek.
Nejdůležitější věcí, která spojuje členy stále se svým spolkem, je radost z pohybu v přírodě, touha po horách a vrcholech hor, očekávání dobrodružství při pobytu v horských chatách - a přání udržet a zachovat specifickou povahu hor pro budoucí generace.


Z historie Alpenvereinu
a alpinismu

1786 prvovýstup na Mont Blanc
1800 prvovýstup na Großglockner
1804 prvovýstup na Ortler
1820 prvovýstup na Zugspitze
1832 prvovýstup na Dachstein
1855 prvovýstup na Dufourspitze
1857 založen British Alpine Club
1862 založen Oesterreichischer Alpenverein - Rakouský alpský spolek
1863 založen Švýcarský alpský klub - Schweizer Alpen-Club
1863 založen Italský alpský klub - Club Alpino Italiano
1865 prvovýstup na Matterhorn
1868 postavena jedna z prvních chat v Alpách - Stüdl Hütte
1869 založen Deutscher Alpenverein - Německý alpský spolek
1870 založena sekce Prag (Praha) Rakouského alpského spolku - 1. sekce na území Čech a Moravy, 20. v DÖAV (20/1)
1873 fuzí obou A.V. vznikl D.u.Oe.A.V. (DÖAV) - Německý a Rakouský alpský spolek
1874 založen Francouzský alpský klub - Club alpin francais
1878 založena sekce Asch (Aš) (61/2)
1881 založena sekce Moravia v Brně (74/3)
1886 založena sekce Teplitz-Nordböhmen (Teplice) (121/4)
1886 založena sekce Silesia v Opavě DÖAV (5.)
1887 založena sekce Warnsdorf (Varnsdorf) (139/6), sekce Zittau
1887 založena sekce Haida (Nový Bor) (147/7)
1893 založena sekce Reichenberg (Liberec) (193/8)
1894 založena sekce Eger (Cheb) (205/9)
1893 založen Slovinský alpský spolek - Planinska zveza Slovenije
1902 založena sekce Karlsbad (Karlovy Vary) (270/10)
1903 založena sekce Gablonz (Jablonec) (286/11)
1904 založena sekce Aussig (Ústí n/L) (300/12)
1909 založen Lichtenštejnský alpský spolek - Liechtensteiner Alpenverein
1910 založena sekce Nordmähren v Olomouci (349/13)
1913 založena sekce Saaz (Žatec) (396/14)
1922 založena sekce Leitmeritz (Litoměřice) (15.)
1930 založena sekce Pressburg (Bratislava)
1933 založena sekce Böhm. Krumau (Č. Krumlov)
1936 založena sekce Bodenbach-Tetschen (Děčín)
1938 po "anšlusu" Rakouska přejmenování DÖAV na DAV (Německý alpský spolek)
1945 po II. světové válce ukončení činností všech sekcí AV v Československu
1945 obnovení OeAV (Rakouský alpský spolek)
1946 vzniká AVS - Alpský spolek Jižních Tirol - Alpenverein Südtirol
1950 obnovení DAV (Německý alpský spolek)
1955 od roku 1955 se navrátily DAV jejich chaty v Alpách
1991 členství v OeAV sekce Innsbruck - začíná nabízet firma Alpy s.r.o.
2012 Lužický horský spolek se stává jako první organizace v České republice členem DAV v sekci Zittau


Výhody členství v Alpenvereinu

Jedinečné celosvětové pojištění
Slevy až 50 % za ubytování v horských chatách AV
Široký výběr map, průvodců a literatury
Vzdělávání a kurzy AV
Spolkový časopis DAV Panorama

Jako člen Německého alpského spolku máte mnoho výhod:

10 % sleva v prodejně Sport Wagus v Žitavě (Rathausplatz 10) pro členy DAV Zittau
Slevové karty pro členy DAV v obchodní síti Globetrotter.de
Zdarma na lezeckou stěnu v Žitavě v Hauptturnhalle

Horské sporty:
dozvědět se všechno důležité v rámci odborné přípravy o horských sportech
atraktivní výlety sekcí s kvalifikovaným vedením
seznámit se s parťáky na túry a se stejně smýšlejícími lidmi

Informace:
zdarma (nebo se slevou) přístup k mapám, průvodcům a knihám v knihovnách DAV
šestkrát ročně horolezecký časopis DAV Panorama zdarma až do domu

Horské chaty:
levnější ubytování ve více než 2000 chatách v Alpách
exkluzivní přístup do samoobslužných chat
jídlo a nápoje pro horolezce

Bezpečnost:
s alpským Bezpečnostním servisem (ASS) mít pojištění na všechny druhy sportu po celém světě. Případy škod řeší pojišťovací společnost ELVIA. Platí všeobecné podmínky pojištění.
aktuální informace o bezpečnosti při horských sportech, zpracované pro praktické použití Výzkumem bezpečnosti DAV

Volný čas:
dobrodružství, zábava a zážitky pro všechny věkové kategorie
možnost účastnit se atraktivních výletů a zájezdů
sleva pro cesty klubu DAV Summit Club

Lezení:
zdarma nebo se slevou přístup k lezeckým stěny DAV po celém Německu
stipendijní programy pro juniory a nejlepší horolezce

Vlastní aktivity:
morální a finanční podporu spolku, který zastává slučitelnost horských sportů a přírody
možnost školení na instruktora nebo trenéra
zapojení do ekologických aktivit a péče o síť alpských chodníků
pomoc při rekonstrukcích a údržbě chat Alpského spolku
v případě zájmu dobrovolná činnost v jedné z mnoha oblastí práce sekce

Alpenverein links

Deutscher Alpenverein - Sektion Zittau
Bližší informace >>>

Deutscher Alpenverein
Bližší informace >>>

Alpenverein Österreich
Bližší informace >>>

Alpenverein Südtirol
Bližší informace >>>

Liechtensteiner Alpenverein
Bližší informace >>>

Pojištění Alpenverein

Celosvětový servis pro členy Alpského spolku - Alpenverein Weltweitservice formuluje jednotlivé body unikátního systému pojištění, které je součástí členství v AV – jedná se o pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit provozovaných ve volném čase vč. pojištění tzv. rizikových druhů sportů. Velice důležitý přitom je ten fakt, že pojištění, která jsou součástí tohoto členství, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě. Krátce popisované výhody členství spolu s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič (samoživitel/ka) - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Horské chaty

Mezi významné výhody členství v Alpenvereinu patří sleva při ubytování na chatách DAV (Německý Alpenverein, OeAV (Rakouský Alpenverein a AVS (Alpenverein Jižních Tyrol) - sleva při ubytování na těchto chatách činí zpravidla 50 %. Slevy při ubytování na chatách i mnoho dalších výhod může člen Alpenvereinu využít i na dalších cca 1300 chatách ve Švýcarsku, Francii, Lichtenštejnsku, Španělsku, Slovinsku, Řecku a Itálii. Jedná se o chaty, které jsou ve vlastnictví partnerských alpských svazů - SAC (Švýcarský alpský klub), CAF (Francouzský alpský klub), LAV (Lichtenštejnský alpský spolek), FEM (Španělský alpský svaz), PZS (Horský svaz Slovinska), CAH (Řecký alpský svaz) a CAI (Italský alpský klub).

Vzdělávací systém

Alpenverein nabízí všem svým členům rozsáhlý a velmi dobře propracovaný systém vzdělávání. Každý člen Alpenvereinu, který má zájem o sportovněji pojaté provozování jednotlivých druhů alpinismu, má možnost získat prestižní vzdělání instruktor. Toto vzdělání je ukončeno zkouškou s německou nebo s rakouskou státní certifikací. Možnost tohoto vzdělání mají i čeští členové Alpenvereinu.

Výhodný nákup map, průvodců a publikací

Kartografie Alpenvereinu nabízí mapy v ideálním měřítku 1:25 000 a 1:50 000: Nordalpen (21 map)- od Allgäuern, přes Wetterstein a Karwendel k Dachsteingebirge. Zentralalpen (28 map) - od Ötztaler Alpen, přes Zillertaler Alpen ke Großglockneru. Skitouren (17 map) - zimní cesty pro skialp. Dolomity (2 mapy) - Brentagruppe a Sellagruppe. Bavorské Alpy (17 map). Mimo alpskou oblast nabízí Alpenverein také své mapy : Himaláje (17 map)- od Pakistánu po Nepál Andy (6 map) - od Peru přes Bolívii do Chile. Dále nabízí Alpenverein i mapy těchto vydavatelsví: Tabacco-Karten Südtirol, Schweizer Landeskarten, Landsamt für Vermessung und Geoinformation Bayern, Kompass-Weitwanderkarten, Freytag & Berndt, IGN-Karten Mt.Blanc und Dauphiné, IGC-Karten Italien, Rando editions-Pyrenäen. Všechny tyto mapy, průvodce a další alpinistické publikace má každý člen Alpenvereinu možnost zakoupit za zvýhodněných podmínek.

Klubový časopis Panorama

Alpenverein nabízí všem svým členům rozsáhlý a velmi dobře propracovaný systém vzdělávání. Každý člen Alpenvereinu, který má zájem o sportovněji pojaté provozování jednotlivých druhů alpinismu, má možnost získat prestižní vzdělání instruktor. Toto vzdělání je ukončeno zkouškou s německou nebo s rakouskou státní certifikací. Možnost tohoto vzdělání mají i čeští členové Alpenvereinu.


Mnoho zábavy, radosti a pěkných výletů jako člen DAV!