Radvaneckej Swamptrejl

Radvanec

V prostoru mezi Radvaneckým rybníkem a Radvancem
jsme za podpory obce Radvanec vybudovali 2 trejly pro horská kola.ZÁKLADNÍ INFORMACE

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

• Stezky jsou určeny cyklistům, kteří zvládají technickou jízdu v terénu.
• Trejl je značen po celé délce. Značkou je modré kolečko.
• Trejl je pouze jednosměrný a jednostopový.


BEZPEČNOST PROVOZU V RADVANECKYM SWAMPTREJLU

Trejl je určen pro horská kola, prosíme chodce, aby do trejlu vůbec
nevstupovali.
Jízda po trejlu je pouze na vlastní nebezpečí a jezdec nese veškerou
zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech sobě
i druhým osobám.

Proto dodržujte následující ustanovení:

• Jezdi podle svých schopností.
• Sleduj značení.
• Jezdi pouze vyznačeným směrem.
• Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech.
• Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.
• Používej vhodné oblečení a vybavení.
• Místa, která se ti zdají obtížná, nejdříve prohlédni.
• Buď ohleduplný k ostatním uživatelům trejlu.
• Nejezdi na trejl při silném větru.
• Na mapě jsou označeny 2 červené kříže – dojezdová místa pro sanitku.

V případě úrazu slouží pro lepší orientaci dojezdu ke zraněnému.
První místo na konci Radvance u čističky odpadních vod
a druhé místo na parkovišti u rybníka na konci Sloupu
směrem na Radvanec.

TECHNICKÉ INFORMACE

• Délka vnějšího trejlu: cca 950 m
• Délka vnitřního trejlu: cca 700 m
• Dva vjezdové a výjezdové body
• Délka od Hospody U Mlejna k hlavnímu vjezdu: cca 550 m

Změny vyhrazeny. Další informace budou následovat.