Spolek

O nás


Pastviny nad Kytlicemi
V pozadí Sokol (668), Velká Tisová (692), Jedlová (774) a Srní hora (657)

 

Lužický horský spolek

Lužický horský spolek (dříve o.s.) vznikl v létě roku 2007 při sestupu z Dachsteinu. Tehdy jsme si u Simonyhütte uvědomili, jaká je škoda, že dávné horské spolky u nás v horách zmizely spolu s mnohými původními obyvateli Sudet.
Spolek jsme začlenili do námi tehdy založeného Občanského sdružení Rodowitz, zaregistrovaného 12. 4. 2007. Vznik byl inspirován spoluprací několika lidí na mezinárodním projektu pro mladé lidi z česko-německo-polského pomezí.
Od roku 2008 pracovalo sdružení paralelně ve dvou sekcích:
- v projektu Lanterna Futuri, kde pracují studenti v různých dílnách, které probíhají zároveň ve všech třech zemích. Dílny jsou sice na různých místech, ale týmy studentů se snaží vždy uchopit společné téma pomocí různých forem, jako je film, hudba, divadlo, fotografie. V září 2008 získalo naše sdružení za tyto workshopy Evropskou jazykovou cenu Label.
- Lužický horský spolek navázal v této době užší spolupráci se správou CHKO Lužické hory v oblasti ochrany přírody a rozšířili jsme svoji činnost o práci strážců CHKO. Nedílnou součástí činnosti LHS se stala organizace řady sportovních akcí – Přejezdy Lužických hor, alpské výstupy, skalní lezení, cykloturistika.
V prosinci 2010 na valné hromadě Občanského sdružení Rodowitz byl jednomyslně schválen návrh na přejmenování sdružení na Lužický horský spolek o.s. a o rok později byla uzavřena dohoda mezi Deutscher Alpenverein sekce Zittau a Lužickým horským spolkem o vytvoření místní skupiny / Ortsgruppe této sekce. Tím se stal Lužický horský spolek první organizací v České republice náležící k DAV (Deutscher Alpenverein) a po 67 letech se Nový Bor stal opět členem Alpenvereinu.
Cíle a aktivity LHS jsou tedy nadále organizovat a zajišťovat studentské workshopya sportovní kurzy, usilujeme o vybudování spolkového informačního, kulturního a ekologického centra, hlásíme se k pokračování a rozvíjení odkazu spolku novoborských alpinistů - Deutscher und Österreichischer Alpenverein a spolku Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen, kteří měli v Novém Boru své sekce, angažovat se v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Chceme rozvíjet bohatou spolkovou činnost, protože jsme otevřeným sdružením pro všechny lidi, kteří sdílí podobné zájmy, cíle a hodnoty.


Tradice a současnost

V listopadu roku 1887 založil JUDr. Victor Finger a Vinzenz Kraus Deutscher und Österreichischer Alpenverein - Sektion Haida (Německý a Rakouský alpský spolek - sekce Haida/Nový Bor). Tímto počinem dali základ k rozvoji turistiky nejen v Lužických horách. Již v roce 1893 zpřístupnili vrchol Klíče turistickým chodníkem. Spolek, který již v roce 1894 měl 64 členů, v roce 1914 měl 102 členů, rozvíjel své aktivity i mimo území Lužických hor. Před I. světovou válkou měl spolek v úmyslu vystavět v rakouských Alpách v pohoří Schobergruppe u Wangenitzsee vlastní chatu, která měla nést jméno Haidaer Hütte. Již brzy po založení se z něj stal velice prestižní spolek, jehož členy byli i přední borští továrníci a významné osobnosti politického i kulturního života. V roce 1934 zakládá redaktor Franz Berghaus v Haidě sekci horského spolku Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen (Horský spolek pro nejsevernější Čechy - oddělení Haida/Nový Bor). Tento spolek již od roku 1885 působil v sousedních obcích v Lužických horách. Podílel na vytyčování a značení cest, stavbách rozhleden, restaurací a horských chat apod. Také v jeho řadách najdeme významné osobnosti z Boru a okolí a počtem svých členů se rovnal spolku alpskému (103 členů a 8 členů mládeže). Naší snahou je samozřejmě navázat na tyto velice úspěšné horské spolky a hlásit se k jejich odkazu a tradici a být jejich důstojnými pokračovateli. Ve své činnosti rozvíjíme všemožné aktivity: od výletů do hor, na kole, přes propagaci Lužických hor, poznávání jejich historie, až k ochraně přírody a krajiny. Na podzim roku 2008 navázal LHS užší spolupráci s CHKO Lužické Hory. Začátkem bližšího kontaktu bylo společné domlouvání podmínek a podoby rekonstrukce turistického chodníku na Klíč. Následovaly další schůzky a blížší spolupráce, zejména díky Ludvíkovi Šajtarovi. Dík jemu například členové spolku pomohli s kontrolou a čištěním sokolích hnízdících budek, které se nacházejí v Lužických horách. Spolupráce se Správou CHKO LH pokračuje i nadále ke vzájemné spokojenosti. V prosinci 2010 na valné hromadě občanského sdružení Rodowitz byl jednomyslně schválen návrh na přejmenování sdružení na Lužický horský spolek. Od ledna 2011 sdružení vystupuje pod novým názvem a logem. Od ledna 2012 je Lužický horský spolek jako první organizace v České republice součástí DAV - Deutscher Alpenverein a to jako Ortsgruppe (místní skupina) sekce Zittau. Na konci roku 2013 přišel spolek s iniciativou o znovunavrácení jména železniční zastávky z Jedlová zastávka na Novou Huť, což se v roce 2014 podařillo. Od 14. prosince 2014 nese zastávka po 53 letech své původní jméno "Nová Huť v Lužických horách. Rádi Vás přivítáme na společných akcích i v našich řadách.

Aktivity LHS

Propagace Lužických hor (výlety)
Celodenní a víkendové výlety v Lužických horách

Turistika
Celodenní a víkendové výlety

Vysokohorská turistika
Výstupy na vrcholy některých 3tisícovvek v Alpách
Výstupy v evropských horách

Ochrana přírody
Obnova lesa a výsadba lesních kultur
Sběr odpadků na Klíči i na jiných místech Lužických hor
Clean up the world! - Ukliďme svět!
Spolupráce s CHKO Lužické hory
Strážce přírody CHKO Lužické hory

Cyklistika / Cykloturistika
Cyklistické výlety s průvodcem po zajímavých místech Lužických hor, podle výběru z Cyklotras LHS
Přejezd Lužických hor - celodenní cyklistický výlet, květen a říjen
Radvaneckej Šajn Kap - noční závod horských kol
Cyklistické expedice po Evropě
Radvaneckej Swamptrejl

Horolezectví
Lezení na pískovcových skalách v Lužických a Žitavských horách a v okolí Radvance

XC běh
Klíčový běh - z Radvance na Klíč

Kultura / Vzědlání
Workshopy Lanterna Futuri
Mezinárodní příhraniční projekty

Spolupráce LHS se Správou CHKO Lužické hory

Náš spolek nadále spolupracuje s CHKO Lužické hory. Nejužší formou spolupráce je činnost našich čtyř členů jako stážců přírody v oblasti CHKO Lužické hory. Pro tyto účely získali strážci oficiální výšivky "Strážce" a "logo CHKO Lužické hory" na oděv, které nosí na jednotné bundě LHS. Dále pak průkaz a odznak Strážce. Ikdyž jejich pravomoc ze zákona o ochraně přírody a krajiny umožňuje zjišťovat totožnost lidí, kteří tento zákon porušují, snaží se při pravidelných pochůzkách a projížďkách v našich horách o monitorování stavu ochrany přírody i o její aktivní podporování. Horský spolek děkuje za spolupráci a podporu Správě CHKO Lužické hory.


Výbor spolku

Petr Mader

předseda

“Narozen 19. 2. 1973 v Litoměřících. Hned po studiu na gymnáziu začal pracovat jako grafik a DTP operátor. Od roku 2003 až do roku 2016 pracoval pro architekta a designéra Bořka Šípka. V roce 2007 spoluzakládá občanské sdružení Rodowitz a následně Lužický horský spolek. Je ženatý, otec dvou dětí.
Žije s rodinou v Novém Boru, jezdí na kole, leze po horách, miluje a fotografuje Lužické hory. Iniciátor založení sekce Lužický horský spolek pod DAV Zittau.”

Petra Zahradničková

1. místopředsedkyně

“Narozena v roce 1981. Až do ukončení studia (učitelství pro 1.st.ZŠ) žila v Hradci Králové. Poté její cesta začala směřovat na severozápad, k Lužickým horám... A po dvou několikaletých mezizastávkách - v Neustadtu v Sasku (jazyková asistentka na ZŠ) a v Praze (Nadace Brücke/Most) konečně pochopila, že její domov je na úpatí Klíče ;-)
Žije s rodinou na hranici Nového Boru a Polevska a pokud ji kromě péče o dvě malé děti zbude ještě na něco čas, tak ráda vyrazí na kolo nebo lyže (a to ideálně s foťákem :-)
Do LHS vstoupila v roce 2014 a od té doby v rámci jeho aktivit realizuje každoroční česko-německé setkávací projekty pro dospělé.”

Peta Sochová

2. místopředsedkyně

“Narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru
1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha,
od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (sociální práce, setkávání mládeže)
2001 založení o. s. Euroregionální centrum Lemberk
2007 vznik o. s. Rodowitz
Žije v Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjiždí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)”

Kontakty

Lužický horský spolek

47301 Radvanec 3
Česká republika
E-Mail: info@horskyspolek.eu

Petr Mader
petrmader@horskyspolek.eu
+420 766 213 202

Petra Zahradníčková
petrazahradnickova@horskyspolek.eu
+420 777 973 584

Petra Sochová
petrasochova@horskyspolek.eu
+420 607 957 045

Michal Kosina
michalkosina@horskyspolek.eu
+420 605 790 972

 

Korespondenční adresa:
Lužický horský spolek
Petr Mader
Hřebenka 888
47301 Nový Bor

IČ: 28554221
DIČ: CZ28554221

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2500881624 / 2010

GPS: 50° 45' 089'' N /14° 35' 522'' E

Sektion Zittau des Deutschen Alpenvereins e.V.

Rathausplatz 10
02763 Zittau
Deutschland
E-Mail: post@dav-zittau.de
Internet: www.dav-zittau.de

Konto-Nr. 3 000 206 379
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Blz: 850 501 00

IBAN: DE67850501003000206379
BIC: WELADED1GRL