Zapomenutá místa - mediální stezka Polevsko
Vergessene Orte - Media-Tour Polevsko

Česko-německý workshop / Deutsch-tschechischer Workshop

CZ:
V září 2017 proběhl v Polevsku čtyřdenní česko-německý workshop, kterého se zúčastnilo 16 zájemců a nadšenců o historii místního kraje. Během akce se účastníci setkali s pamětníky a vytvořili krátké filmy ke čtyřem „zapomenutým místům“ v okolí Polevska.
Workshop byl organizován Lužickým horským spolkem a žitavskou organizací Hillersche Villa, finančně byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.
Na místa byly v terénu umístěny cedulky s QR-kódy, pod kterými lze filmy shlédnout. Stejně tak si je můžete prohlédnou i níže.DE:
Im September 2017 fand in Polevsko ein viertägiger deutsch-tschechischer Workshop statt. 16 begeisterte und in der örtlichen Geschichte interessierte Menschen haben daran teilgenommen und trafen sich während derBegegnung mit verschiedenen Zeitzeugen. Sie waren Grundlage für vier entstandene Kurzfilme zu den "vergessenen Orten" rund um Polevsko.
Der Workshop wurde von Lužický horský spolek und der Hillerschen Villa (D/Zittau) organisiert, gefördert wurde er vom Deutsch-tschechischen Zukunftfonds.
Vor Ort wurden kleine Tafeln mit QR-Codes platziert, unter denen man die Filme anschauen kann. Genauso können Sie sich die Filme auch hier ansehen.

Obecné informace – tabulka v Polevsku / Allgemeine Infos – Tafel in Polevsko

Film zde/hier

1) Bývalý hostinec na Jedličné / Ehem. Gasthaus am Tannenberg
CZ: Do 50. let 20. stol. zde stával hostinec „U klíčové Lízy“. Lidé sem chodívali hrát kuželky a o sobotách tančit.

DE: Bis in die 1950er Jahre stand hier das Ausflugslokal „Zum Kleislisl“.
Gäste kamen hierher zum Kegeln und samstags zum Tanzen.

Film zde/hier

------------------------------------

2) Bývalá poustevna / Ehem. Einsiedlerhaus
CZ: V letech 1739–1789 zde žil  farář Eleazar Oppitz. Dům byl stržen v roce 1875.

DE: 1739–1789 lebte hier Pfarrer Eleazar Oppitz. Das Haus wurde 1879 abgerissen.

Film zde/hier

O poustevníkovi (CZ)
O poustevníkovi (DE)

------------------------------------

3) Kaple nad Polevskem / Kapelle über Polevsko
CZ: Nedaleko stávaly kamenné lavice sloužící ženám sklářů k odložení těžkých nůší na cestě mezi hutěmi a domácími dílnami.

DE: Unweit von hier konnten die Glasmacherfrauen auf ihrem Weg zwischen Hütten und Heimwerkstätten ihre schweren Körbe auf Steinbänken abstellen.

Film zde/hier

------------------------------------

4) Bývalý hostinec Wachstein / Ehem. Gasthaus Wachstein
CZ: Zdejší hostinec s krásným výhledem byl od roku 1901 do požáru v roce 1938 dějištěm sportovních klání místních spolků.

DE: 1901 erbaut und für seine schöne Aussicht beliebt. Es war bis zum Brand 1938 zugleich Ort  für Sportfeste.

Film zde/hier

V roce 2019 byla stezka rozšířena o další 2 zastávky.
Im Jahr 2019 wurde die Tour um 2 weiteren Stationen erweitert.

2021 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf
2019 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko
2018 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf