Vergessene Orte - Polevsko
Zapomenutá místa - Polevsko

Česko-německý workshop / Deutsch-tschechischer Workshop

CZ:
V roce 2019 proběhl v září v Polevsku další čtyřdenní česko-německý workshop, kterého se zúčastnilo 16 zájemců o historii místního kraje. Projekt je realizován napřezkáčku jeden rok v Polevsku a druhý v Großhennersdorfu (u Žitavy). Během akce se účastníci setkali s pamětníky a z rozhovorů s nimi vytvořili krátké filmy k „zapomenutým místům“ v okolí Polevska. V roce 2017 vznikly první 4 zastávky, v roce 2019 pak byla stezka doplněna o další 2.
Na místech jsou v terénu umístěny informační cedule s QR-kódy, pod kterými lze filmy shlédnout. Stejně tak si je můžete prohlédnou i níže.
Workshopy jsou realizovány Lužickým horským spolkem a žitavskou organizací Hillersche Villa. Finančně je podporují Česko-německý fond budoucnosti, obec Polevsko a Hillersche Villa.

DE:
Im Jahr 2019 fand im September in Polevsko ein weiterer viertägiger deutsch-tschechischer Workshop statt, an dem 16 in der lokalen Geschichte interessierte Menschen teilgenommen haben. Das Projekt „Vergessene Orte“ wird dabei jährlich abwechselnd in Polevsko (bei Nový Bor) und in Großhennersdorf realisiert. Während der Begegnungen treffen sich die Teilnehmenden mit verschiedenen Zeitzeugen und befragen diese zu „fast“ vergessenen Orten. Diese Interviews bilden Grundlage für kleine Filme, welche sich mit der Geschichte der Orte beschäftigen.
So entstanden im Jahr 2017 die ersten vier Stationen und im Jahr 2019 zwei weitere.

Vor Ort wurden Infotafeln mit QR-Codes platziert, mit deren Hilfe man die Filme anschauen kann. Außerdem können Sie sich die Filme auch hier ansehen (siehe unten).
Der Workshop wurde von Lužický horský spolek und der Hillerschen Villa (D/Zittau) organisiert, gefördert wurde er vom Deutsch-tschechischen Zukunftfonds, der Gemeinde Polevsko und der Hillerschen Villa.

 

                                                                         
               Informace k 1.– 4. ZASTÁVCE stezky po Zapomenutých místech v Polevsku naleznete zde.

Informationen zu 1.–4. STATION der Vergessene Orte – Tour in Polevsko finden sie hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Bývalá řezárna sametu (sametka) / Ehem. Samtschneiderei
CZ: V centru obce stávala od roku 1884 řezárna sametu patřící textilní firmě Richter & Söhne z Dolního Podluží. Řezání je nejnáročnějším krokem
při výrobě sametu. Dříve byla látka na dlouhých stolech rozřezávána po jednotlivých řádcích ručně a (většinou) ženy při této práci nachodily mnoho kilometrů. Více informací najdete na informační ceduli.

DE: Im Zentrum des Dorfes stand ab 1884 eine Samtschneiderei, welche der Textilfirma Richter & Söhne aus Niedergrund (Dolní Podluží) gehörte. Das Schneiden ist der anstrengendste Zwischenschritt bei der Samtproduktion. Früher wurde der Stoff an langen Textilbahnen manuell zerschnitten und dabei mussten (meistens) Frauen viele Kilometer laufen. Mehr Informationen finden Sie auf der Infotafel.

Film zde/hier

---------------------------------------

6) Bývalá sklářská huť Anna / Ehem. Glashütte Anna
CZ: Sklárna Anna byla založena v roce 1900 a fungovala s přestávkami až do 2. světové války. Jedním ze zakladatelů a zároveň majitelem byl Rudolf Handschke. Jehož rodina úzce souvisí se zdejší dlouhou sklářskou historií a v obci stojí dodnes několik dalších budov, které nechal postavit. Více informací najdete na informační ceduli.
                            
DE: Die Annahütte wurde 1900 gegründet und war mit Pausen bis zu dem 2. Weltkrieg in Betrieb. Einer von den Gründern und gleichzeitig Besitzer war Rudolf Handschke. Seine Familie hing eng mit der hießigen Glashistorie zusammen. Im Dorf stehen noch einige weitere Gebäude, welche Rudolf Handschke erbauen ließ. Mehr Informationen finden Sie auf der Infotafel.

Film zde/hier

-------------------------------------------

SLAVNOSTNÍ VEŘEJNÉ OTEVŘENÍ STEZKY

FEIERLICHE ÖFFENTLICHE ERÖFFNUNG DER TOUR

2. 11. 2019 - POLEVSKO
                              
REPORTÁŽ - Ústecká TV


2022 - Zapomenutá místa - Polevsko
2021 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf
2019 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko
2018 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf
2017 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko