Náš region - naše jazyky
Unsere region - Unsere Sprachen

Česko-německý workshop / Deutsch-tschechischer Workshop

CZ:
Ve spolupráci s německým spolkem Freiraum Zittau – proběhlo první několikadenní česko-německé setkání pro dospělé s kulturní tématikou.
13 účastníků ve věku 30-80 let (7 z Německa s 6 z ČR) se sešlo v Polevsku, aby během pěti společně strávených dní poznali "náš region" z trochu jiné stránky. Přitom samozřejmě nesměly chybět teambuildingové a kreativní česko-německé jazykové aktivity. Během naší práce vznikly krátké divadelní a filmové scénky, které se se kromě jazyků zabývaly i místy, lidmi a zvyky.
Výsledky byly sestaveny do interaktivní prezentace a byly poslední den setkání v sále Restaurace Na Křižovatce v Polevsku představeny publiku – na představení přišlo téměř 50 lidí!
O týden později se skupina sešla v Žitavě, kde byla uvedena repríza představení. Opět za účasti cca 40 diváků.
Akci finančně podpořili Česko-německý fond budoucnosti a Freiraum Zittau e.V.

DE: